שפת אמת, בהעלותך תרמ״א, נר מצוה ותורה אור - הרב חגי מזור שליט״א

6 צפיות · לפני 16 ימים

פשיטא pshita

שפת אמת תרמו קורח שמן וקטורת - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
8 צפיות · לפני יומיים

שפת אמת קורח תרמ״ו משה ואהרון - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
9 צפיות · לפני יומיים

לקוטי מוהר״ן, תניינא כח׳, תורה שבעל פה - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
5 צפיות · לפני 3 ימים

המלכות כולה תיהפך למינות - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
1 צפיות · לפני 4 ימים

לקוטי מוהר״ן, תניינא כז׳, כי יפליא לנדור - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
8 צפיות · לפני 4 ימים

לקוטי מוהר״ן, תניינא כו׳, יין - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
4 צפיות · לפני 5 ימים

לקוטי מוהר״ן, תניינא כג׳, ששון ושמחה ישיגו יגון ואנחה - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
2 צפיות · לפני 7 ימים

לקוטי מוהר״ן, תניינא כד׳, תמיד בשמחה - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
7 צפיות · לפני 7 ימים

שפת אמת, שלח, תרל״ח, מנוחה - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
2 צפיות · לפני 9 ימים

לקוטי מוהר״ן, תניינא כ׳ כא׳, חידושים ענווה - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
4 צפיות · לפני 10 ימים

הצג עוד