שפת אמת תרס״א שבועות, טביעות עינא דקלא - הרב חגי מזור שליט״א

4 צפיות · לפני 25 ימים

פשיטא pshita

לקוטי מוהר״ן, תורה רע״ז, אכילת שבת - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
9 צפיות · לפני יום

לקוטי מוהר״ן, תניינא ל״א, בכתף ישאו - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
8 צפיות · לפני יום

לקוטי מוהר״ן, תניינא ל׳, סוד הבכייה - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
6 צפיות · לפני יום

לקוטי מוהר״ן,תניינא, אסר לנו את הארוסות - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
2 צפיות · לפני יומיים

שפת אמת תרמו קורח שמן וקטורת - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
8 צפיות · לפני 4 ימים

שפת אמת קורח תרמ״ו משה ואהרון - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
9 צפיות · לפני 4 ימים

לקוטי מוהר״ן, תניינא כח׳, תורה שבעל פה - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
5 צפיות · לפני 5 ימים

המלכות כולה תיהפך למינות - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
1 צפיות · לפני 6 ימים

לקוטי מוהר״ן, תניינא כז׳, כי יפליא לנדור - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
8 צפיות · לפני 6 ימים

לקוטי מוהר״ן, תניינא כו׳, יין - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
4 צפיות · לפני 7 ימים

הצג עוד