הרב שמעון מועלם שליט"א - הכנה לקראת מתן תורה

8 צפיות · לפני 23 ימים

הרב שמעון מועלם שליט"א

הרב שמעון מועלם שליט"א - פרשת קרח זהירות ממחלוקת ומעלת הוויתור

הרב שמעון מועלם שליט"א
4 צפיות · לפני יומיים

הרב שמעון מועלם שליט"א - אקטואליה בפרשה חיזוק אמונה ובטחון

הרב שמעון מועלם שליט"א
240 צפיות · לפני 9 ימים

הרב שמעון מועלם שליט"א - שיעור חיזוק בלוד

הרב שמעון מועלם שליט"א
102 צפיות · לפני 11 ימים

הרב שמעון מועלם שליט"א - חיזוק קצר - איך שמירת השבת שלי משפיעה על יהודי אחר?

הרב שמעון מועלם שליט"א
22 צפיות · לפני 12 ימים

הרב שמעון מועלם שליט"א - חיזוק קצר - איך יתכן שאדם עשה עבירה ויקבל שכר יותר ממי שעשה מצווה??

הרב שמעון מועלם שליט"א
24 צפיות · לפני 12 ימים

הרב שמעון מועלם שליט"א - חיזוק קצר - האם הכומר הצליח לפדות ליהודי את כל העבירות?

הרב שמעון מועלם שליט"א
17 צפיות · לפני 13 ימים

הרב שמעון מועלם שליט"א - סוד ההתחדשות בחיים

הרב שמעון מועלם שליט"א
6 צפיות · לפני 16 ימים

הרב שמעון מועלם שליט"א - חיזוק קצר - מה ישאלו אותך אחרי 120 שנה והאם תוכל לענות על זה?

הרב שמעון מועלם שליט"א
10 צפיות · לפני 18 ימים

הרב שמעון מועלם שליט"א - הכנסת ספר תורה בנתניה

הרב שמעון מועלם שליט"א
9 צפיות · לפני 20 ימים

הרב שמעון מועלם שליט"א - חיזוק קצר - המעשה עם ר' חנינא בן דוסא ושאלה חזקה שהרב שואל על המעשה!

הרב שמעון מועלם שליט"א
10 צפיות · לפני 20 ימים

הצג עוד