לקוטי מוהר״ן, תניינא ט׳ איש רוח בו - הרב חגי מזור שליט״א

9 צפיות · לפני חודש

פשיטא pshita

לקוטי מוהר״ן, תניינא ל״ב, רוחו של משיח - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
8 צפיות · לפני 12 שעות

לקוטי מוהר״ן, תורה רע״ז, אכילת שבת - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
9 צפיות · לפני יומיים

לקוטי מוהר״ן, תניינא ל״א, בכתף ישאו - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
8 צפיות · לפני יומיים

לקוטי מוהר״ן, תניינא ל׳, סוד הבכייה - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
6 צפיות · לפני יומיים

לקוטי מוהר״ן,תניינא, אסר לנו את הארוסות - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
2 צפיות · לפני 3 ימים

שפת אמת תרמו קורח שמן וקטורת - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
8 צפיות · לפני 5 ימים

שפת אמת קורח תרמ״ו משה ואהרון - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
9 צפיות · לפני 5 ימים

לקוטי מוהר״ן, תניינא כח׳, תורה שבעל פה - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
5 צפיות · לפני 6 ימים

המלכות כולה תיהפך למינות - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
1 צפיות · לפני 7 ימים

לקוטי מוהר״ן, תניינא כז׳, כי יפליא לנדור - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
8 צפיות · לפני 7 ימים

הצג עוד