משניות מסכת שביעית פרק ו משנה ב באידיש

3 צפיות · לפני חודש

הרב בן ציון סנה

מסכת יבמות דף קיט באידיש

הרב בן ציון סנה
7 צפיות · לפני 10 שעות

מסכת סוטה פרק ג משנה ה באידיש

הרב בן ציון סנה
2 צפיות · לפני 10 שעות

ליל שישי פרשת חוקת

הרב בן ציון סנה
1 צפיות · לפני 10 שעות

מסכת סוטה פרק ג משנה ז בעברית

הרב בן ציון סנה
5 צפיות · לפני 10 שעות

מסכת תרומות פרק ג משנה ד בעברית

הרב בן ציון סנה
7 צפיות · לפני 10 שעות

מסכת סוטה פרק ג משנה ו באידיש

הרב בן ציון סנה
8 צפיות · לפני 10 שעות

מסכת תרומות פרק ג משנה ג בעברית

הרב בן ציון סנה
5 צפיות · לפני 10 שעות

IMG 0483

הרב בן ציון סנה
7 צפיות · לפני יום

ממית עצמו עליה ולא על אחרים

הרב בן ציון סנה
5 צפיות · לפני יום

מסכת יבמות דף קיז באידיש

הרב בן ציון סנה
2 צפיות · לפני יום

הצג עוד