שביעית פרק ה משנה ו

2 צפיות · לפני חודש

דף יומי בוידאו

דף יומי מסכת יבמות דף קיג Daf yomi Yevamot daf 113

דף יומי בוידאו
1 צפיות · לפני 20 שעות

תרומות פרק ג משנה ו

דף יומי בוידאו
7 צפיות · לפני 20 שעות

תרומת פרק ג משנה ז

דף יומי בוידאו
9 צפיות · לפני 20 שעות

תרומות פרק ג משנה ד

דף יומי בוידאו
5 צפיות · לפני יומיים

תרומות פרק ג משנה ב

דף יומי בוידאו
4 צפיות · לפני יומיים

תרומות פרק ג משנה ג

דף יומי בוידאו
1 צפיות · לפני יומיים

תרומות פרק ג משנה ה

דף יומי בוידאו
1 צפיות · לפני יומיים

yevamot112

דף יומי בוידאו
9 צפיות · לפני יומיים

yevamot111

דף יומי בוידאו
8 צפיות · לפני 3 ימים

תרומות פרק ג משנה א

דף יומי בוידאו
11 צפיות · לפני 4 ימים

הצג עוד