מסכת שביעית פרק ג משנה ו בעברית

4 צפיות · לפני חודשיים

הרב בן ציון סנה

מה ישאר בזכרון בסוף הדברים הפוריים או הדברים הנובלים

הרב בן ציון סנה
5 צפיות · לפני יום

מסכת יבמות דף קיב באידיש

הרב בן ציון סנה
7 צפיות · לפני 3 ימים

מסכת כתבות דף ד בעברית

הרב בן ציון סנה
2 צפיות · לפני 3 ימים

מה לא עושים בשביל פרנסה

הרב בן ציון סנה
7 צפיות · לפני 3 ימים

סיכום מסכת יבמות דף קיג באידיש

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני 3 ימים

מסכת כתובות דף ג בעברית

הרב בן ציון סנה
4 צפיות · לפני 3 ימים

מסכת יבמות דף קי באידיש

הרב בן ציון סנה
3 צפיות · לפני 4 ימים

מסכת יבמות דף קיא באידיש

הרב בן ציון סנה
10 צפיות · לפני 4 ימים

מסר קצר לפרשת חוקת כשיש תקווה יכולים להחזיק מעמד (בשפת העברית)

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני 4 ימים

מסר קצר לפרשת חוקת כשיש תקווה יכולים להחזיק מעמד (בשפת האידיש)

הרב בן ציון סנה
8 צפיות · לפני 4 ימים

הצג עוד