הלכה יומית הנהגות והילולת הצדיקים יב אייר התשפב רבי יוסף סוסו הכהן זיע'א

4 צפיות · לפני 11 ימים

הרב אורן נזרית

לאדם מערכי לב I הרב אורן נזרית שליט"א

הרב אורן נזרית
6 צפיות · לפני 9 שעות

החיזוק היומי I נושא בעול עם חבירו ומכריעות לכף הזכות I הרב אורן נזרית שליט"א

הרב אורן נזרית
1 צפיות · לפני 9 שעות

מעשה צדיקים I המהר"ם מרוטנבורג זיע"א I הרב אורן נזרית שליט"א

הרב אורן נזרית
3 צפיות · לפני 9 שעות

אור לכג אייר התשפב תורה בציון ג ואור החיים פרשת במדבר ב

הרב אורן נזרית
6 צפיות · לפני יום

הלכה יומית הנהגות והילולת הצדיקים כב אייר התשפב רבי מרדכי שרגא מהוסיאטין זיע'א

הרב אורן נזרית
3 צפיות · לפני יום

המקבל עליו עול תורה מעבירים ממנו עול דרך ארץ I הרב אורן נזרית שליט"א

הרב אורן נזרית
4 צפיות · לפני יום

מעשה צדיקים I רבי יוסף תאומים זיע"א I הרב אורן נזרית שליט"א

הרב אורן נזרית
20 צפיות · לפני יום

החיזוק היומי I אינו מגיס ליבו בתלמודו ואינו שמח בהוראה I הרב אורן נזרית שליט"א

הרב אורן נזרית
2 צפיות · לפני יום

אור לכב אייר התשפב חופה בציון טז ואור החיים פרשתבמדבר א

הרב אורן נזרית
5 צפיות · לפני יומיים

הלכה יומית הנהגות והילולת הצדיקים כא אייר התשפב רבי יוסף וולטך זיע'א

הרב אורן נזרית
4 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד