{1360}ערבות הדדית במצוות|המשמעות הרוחנית|מסכת ראש השנה דף כ"ט|הרב משה אלחרר רב העיר שלומי

33 צפיות · לפני 7 ימים

הרב משה אלחרר

{1362}ואמרתם כה לחי רשב"י- מהפיוט ומנגינתו

הרב משה אלחרר
3 צפיות · לפני 20 שעות

{1364}אמרתם כה לחי רבי שמעון בר יוחאי{1}ביאור הפיוט למרן הבא"ח-הרב משה אלחרר רב העיר שלומי{רשב"י-1}

הרב משה אלחרר
35 צפיות · לפני 20 שעות

{1363}סיפורו של ר' אלעזר בנו של רשב"י ואיסור אונאת דברים{תשפ"ב-3}ר' משה אלחרר רב העיר שלומי{פרשת בהר

הרב משה אלחרר
35 צפיות · לפני 6 ימים

{1362}סיפורו של ר' אלעזר בנו של רשב"י ואיסור אונאת דברים{תשפ"ב-3}הרב משה אלחרר רב העיר שלומי{פ' בהר}

הרב משה אלחרר
28 צפיות · לפני 7 ימים

{1361}התערבות א-להית בחטא העגל ובדוד המלך|הקדמה לסיפורו של ר' אלעזר בנו של רשב"י-הרב משה אלחרר

הרב משה אלחרר
1 צפיות · לפני 7 ימים

{1360}ערבות הדדית במצוות|המשמעות הרוחנית|מסכת ראש השנה דף כ"ט|הרב משה אלחרר רב העיר שלומי

הרב משה אלחרר
33 צפיות · לפני 7 ימים

{1359}ענישה והכאה לצרכים חינוכיים{1}אונאת דברים תשפ"ב{2}פרשת בהר{2}הרב משה אלחרר רב העיר שלומי

הרב משה אלחרר
39 צפיות · לפני 9 ימים

{1358}אונאת דברים תשפ"ב{1}היבטים הלכתיים רפואיים ופסיכולוגיים-פרשת בהר{1}הרב משה אלחרר רב העיר שלומי

הרב משה אלחרר
72 צפיות · לפני 10 ימים

{1357}פרשת המועדות-פרשת אמור-מועד יום חג העצמאות הרמוז בתורה הנצחית ובהשגחה הא-להית בהלכה{2-תשפ"ב}

הרב משה אלחרר
6 צפיות · לפני 14 ימים

{1356}הרב יהושע וייצן{ר"מ בישיבת ההסדר במעלות}ומשפחתו מתברכים מהבבא-חאקי בעלייתם ארצה

הרב משה אלחרר
9 צפיות · לפני 15 ימים

הצג עוד