Harav Yitzchak Breitovitz | yirmiyahu chapter 1

16 צפיות · לפני חודשיים

קול הלשון

כמה כסף צריך אדם להוציא על מצוות ? - שיעור לפרשת חוקת | הרב חיים שמרלר

קול הלשון
5 צפיות · לפני 9 שעות

דף היומי - מסכת יבמות דף קיג - הרב פנחס יוסף אקרב

קול הלשון
12 צפיות · לפני 9 שעות

חוק לישראל - פרשת חוקת - יום שלישי | הרב שלמה לוינשטיין

קול הלשון
29 צפיות · לפני 9 שעות

הרב יצחק זילברשטיין | השיעור השבועי - פרשת חוקת תשפ"ב

קול הלשון
78 צפיות · לפני יום

פרשת חוקת תשפ"ב | הרב אלימלך בידרמן

קול הלשון
96 צפיות · לפני יום

הנ"ך בהמחשה - ירמיהו פרק לא | הרב רפאל נוסבוים

קול הלשון
81 צפיות · לפני יום

Harav Yitzchak Breitovitz | yirmiyahu chapter 31

קול הלשון
60 צפיות · לפני יום

הנ"ך בהמחשה - ירמיהו פרק לא | הרב יוסלה אייזנבך

קול הלשון
53 צפיות · לפני יום

דף היומי - מסכת יבמות דף קיב - הרב פנחס יוסף אקרב

קול הלשון
65 צפיות · לפני יום

חוק לישראל - פרשת חוקת - יום שני | הרב שלמה לוינשטיין

קול הלשון
285 צפיות · לפני יום

הצג עוד