פנינים יקרים בפרשת השבוע - ה - נעם אלימלך בפרשה - פרשת בהר - ח' אייר התשפ"ב - הרב אריה סויסה שליט"א

39 צפיות · לפני 12 ימים

מוסדות אור מאיר

פנינים יקרים בספר משלי "צדיק מט לפני רשע" - פרשת בחוקותי - ט"ו אייר התשפ"ב - הרב אריה סויסה שליט"א

מוסדות אור מאיר
9 צפיות · לפני 15 שעות

משניות בדרך הפרדס - פרקי אבות (פרק ב) חלק י"ב - זכות אבות - ט"ו אייר התשפ"ב - הרב אריה סויסה שליט"א

מוסדות אור מאיר
6 צפיות · לפני 15 שעות

פנינים יקרים בפרשת השבוע - ב - ניסים שיהיו בגאולה - פרשת בחוקותי - טו אייר - הרב אריה סויסה שליט"א

מוסדות אור מאיר
2 צפיות · לפני 15 שעות

יומא דהילולא רבי שמעון בר יוחאי - חלק א - פרשת בחוקותי - ט"ו אייר התשפ"ב - הרב אריה סויסה שליט"א

מוסדות אור מאיר
1 צפיות · לפני 15 שעות

יומא דהילולא רבי מאיר בעל הנס - חלק ה - פרשת בחוקותי - י"ד אייר התשפ"ב - הרב אריה סויסה שליט"א

מוסדות אור מאיר
1 צפיות · לפני 15 שעות

יומא דהילולא רבי מאיר בעל הנס - חלק ד - פרשת בחוקותי - י"ד אייר התשפ"ב - הרב אריה סויסה שליט"א

מוסדות אור מאיר
1 צפיות · לפני 15 שעות

פנינים יקרים בפרשת השבוע - א - פרשת בחוקותי - י"ד אייר התשפ"ב - הרב אריה סויסה שליט"א

מוסדות אור מאיר
8 צפיות · לפני 15 שעות

בן איש חי הלכות נטילת ידיים - ורביעית מים - פרשת בחוקותי - יד אייר התשפ"ב - הרב אריה סויסה שליט"א

מוסדות אור מאיר
6 צפיות · לפני 15 שעות

ובלכתך בדרך - יומא דהילולא רבי מאיר בעל הנס חלק א - פרשת בהר - יב אייר התשפב - הרב אריה סויסה שליט"א

מוסדות אור מאיר
35 צפיות · לפני 8 ימים

ובלכתך בדרך - יומא דהילולא רבי מאיר בעל הנס חלק ג - פרשת בהר - יב אייר התשפב - הרב אריה סויסה שליט"א

מוסדות אור מאיר
3 צפיות · לפני 8 ימים

הצג עוד