המודה חש עריגה וכיסופין להשם יתברך - מהספר חי בתודה - (פרק 12) - אייל בראנץ

24 צפיות · לפני 14 ימים

התחזקות ברגע (אייל בראנץ)

הלב שווה יותר ממליון דולר- מהספר חי בתודה - (פרק 20) - אייל בראנץ

התחזקות ברגע (אייל בראנץ)
6 צפיות · לפני 4 ימים

ההודאה פועלת יותר מהתפילה - מהספר חי בתודה - (פרק 19) - אייל בראנץ

התחזקות ברגע (אייל בראנץ)
6 צפיות · לפני 4 ימים

המודה על ניסים טבעיים ראוי לניסים מעל הטבע - מהספר חי בתודה - (פרק 18) - אייל בראנץ

התחזקות ברגע (אייל בראנץ)
20 צפיות · לפני 7 ימים

בתקופה שלנו שגבר ההסתר מתחזקים בהודאה להשם - מהספר חי בתודה - (פרק 17) - אייל בראנץ

התחזקות ברגע (אייל בראנץ)
25 צפיות · לפני 7 ימים

נוסח בתפילה בלשון תחנונים - מהספר חי בתודה - (פרק 16) - אייל בראנץ

התחזקות ברגע (אייל בראנץ)
9 צפיות · לפני 10 ימים

המודה לחבר בסופו מודה להשם - מהספר חי בתודה - (פרק 15) - אייל בראנץ

התחזקות ברגע (אייל בראנץ)
9 צפיות · לפני 10 ימים

עיצה כיצד יוכל האדם להודות על הרע - מהספר חי בתודה - (פרק 14) - אייל בראנץ

התחזקות ברגע (אייל בראנץ)
6 צפיות · לפני 11 ימים

חידוש + האם אומרים תודה על הרע בזמננו - מהספר חי בתודה - (פרק 13) - אייל בראנץ

התחזקות ברגע (אייל בראנץ)
4 צפיות · לפני 13 ימים

המודה מתמקד ב"יש" ומימלא מתקטן ה"אין" - מהספר חי בתודה - (פרק 11) - אייל בראנץ

התחזקות ברגע (אייל בראנץ)
10 צפיות · לפני 14 ימים

המודה חש עריגה וכיסופין להשם יתברך - מהספר חי בתודה - (פרק 12) - אייל בראנץ

התחזקות ברגע (אייל בראנץ)
24 צפיות · לפני 14 ימים

הצג עוד