פרשת אמור - למה אסור לכהן להיטמא למת ולהיאטם? (הרב אהרון זאב - שיעור מיוחד)

6 צפיות · לפני חודשיים

הרב אהרון זאב שצמן

פרשת חוקת - חלק ראשון - למה המת מטמא, ולמה צריך לקבור אותו מהר? - הרב אהרון זאב שצמן

הרב אהרון זאב שצמן
10 צפיות · לפני יומיים

הפרשה השבוע - חוקת - הרב אהרון זאב שצמן

הרב אהרון זאב שצמן
54 צפיות · לפני 4 ימים

פרשת קורח - חלק שני - למה מי שרוצה מה שלא שייך אליו - סופו להפסיד? הרב אהרון זאב שצמן

הרב אהרון זאב שצמן
5 צפיות · לפני 7 ימים

פרשת קורח - חלק ראשון - האם הקנאה של קורח קיימת גם בכל אחד מאתנו? - הרב אהרון זאב שצמן

הרב אהרון זאב שצמן
41 צפיות · לפני 9 ימים

הפרשה השבוע - קורח - הרב אהרון זאב שצמן

הרב אהרון זאב שצמן
136 צפיות · לפני 11 ימים

פרשת שלח לך - חלק שני - למה אי אפשר לנצח את החיים בלי הקב"ה? - הרב אהרון זאב שצמן

הרב אהרון זאב שצמן
79 צפיות · לפני 13 ימים

פרשת שלח לך - חלק ראשון - למה החכם רואה תמיד רק את הטוב שבכל עניין? - הרב אהרון זאב שצמן

הרב אהרון זאב שצמן
117 צפיות · לפני 16 ימים

הפרשה השבוע - שלח לך - הרב אהרון זאב שצמן

הרב אהרון זאב שצמן
8 צפיות · לפני 18 ימים

פרשת בהעלותך - למה כל ההצלחה שלך תלויה במנורת המשכן? (הרב אהרון זאב - שיעור מיוחד)

הרב אהרון זאב שצמן
48 צפיות · לפני 22 ימים

פרשת השבוע בהעלותך - הרב אהרון זאב שצמן

הרב אהרון זאב שצמן
48 צפיות · לפני 24 ימים

הצג עוד