שיעור מרתק !!! בענייני קימה בפני זקן או תלמיד חכם - כ"ו ניסן תשפ"ב מושב חדיד

68 צפיות · לפני חודשיים

הרב אורן צדוק

הרב אורן צדוק פנינים מפרשת השבוע בלק ו' בתמוז תשפ'ב ברית שלום הרצליה

הרב אורן צדוק
67 צפיות · לפני יום

הקורא הלל בכל יום ה"ז מחרף, קריאת הלל בלא ברכה, דילוג, ביחיד ועוד, א' תמוז תשפ"ב נוה שלום אשקלון

הרב אורן צדוק
33 צפיות · לפני יום

ברכת גרעיני אבטיח ודלעת, קליפות של פירות = מורשת אבות רעננה ט"ז אייר התשפ"ב

הרב אורן צדוק
12 צפיות · לפני יומיים

ברכת גרעינים ובטנים שאינן קלויים, סלק חי מגורד כ"ב סיוון התשפ"ב מורשת אבות רעננה

הרב אורן צדוק
33 צפיות · לפני 3 ימים

אכילת שום שנמצא בחמין או במרק, מה מברך עליו ? נוה שלום אשקלון כד' סיון תשפ"ב

הרב אורן צדוק
35 צפיות · לפני 4 ימים

מדרש הגדול - חקת - מה התשובה להקנטת האומות את ישראל בעשותם את המצוות - נוה שלום אשקלון א' תמוז תשפ"ב

הרב אורן צדוק
28 צפיות · לפני 5 ימים

האם מנהג תימן להספיד אשה לפני הקבורה ? כ"ח סיוון התשפ"ב מורשת אבות רעננה

הרב אורן צדוק
29 צפיות · לפני 6 ימים

מדוע בפטירת מרים לא בכו בני ישראל, כמו שבכו במשה ואהרן? כ"ט באייר תשפ'ב ברית שלום הרצליה

הרב אורן צדוק
4 צפיות · לפני 7 ימים

אין קשר בין מולד הלבנה לבין ראש חדש ! ביאור מרתק בדרך הילוך הלבנה - כ'ט באייר תשפ'ב ברית שלום הרצליה

הרב אורן צדוק
8 צפיות · לפני 8 ימים

מתי צריכים לענות 'אמן' אחר ברכת עצמו ? כ"ב סיוון התשפ"ב מורשת אבות רעננה

הרב אורן צדוק
11 צפיות · לפני 9 ימים

הצג עוד