פרקי אבות:פרק שלישי משנה ב- "רבי חנינא סגן הכהנים אומר"

11 צפיות · לפני 18 ימים

קצר ולעיניין עם אברהם עידן

פרקי אבות-פרק שלישי משנה ה:"רבי נחוניא בן הקנה אומר.."

קצר ולעיניין עם אברהם עידן
9 צפיות · לפני יומיים

פרקי אבות:פרק שלישי משנה ד- "רבי חנינא בן חכינאי אומר"

קצר ולעיניין עם אברהם עידן
6 צפיות · לפני 12 ימים

פרקי אבות: פרק שלישי משנה ג- "רבי שמעון אומר"

קצר ולעיניין עם אברהם עידן
33 צפיות · לפני 15 ימים

פרקי אבות:פרק שלישי משנה ב' -"רבי חנינא בן תרדיון אומר"

קצר ולעיניין עם אברהם עידן
7 צפיות · לפני 17 ימים

פרקי אבות:פרק שלישי משנה ב- "רבי חנינא סגן הכהנים אומר"

קצר ולעיניין עם אברהם עידן
11 צפיות · לפני 18 ימים

פרקי אבות:פרק שלישי משנה א-עקביא בן מהללאל

קצר ולעיניין עם אברהם עידן
5 צפיות · לפני 19 ימים

פרקי אבות:פרק שני משנה טז-"רבי טרפון אומר"

קצר ולעיניין עם אברהם עידן
19 צפיות · לפני 22 ימים

פרקי אבות: פרק שני משנה טו-רבי טרפון אומר

קצר ולעיניין עם אברהם עידן
24 צפיות · לפני 23 ימים

פרקי אבות: פרק שני משנה יד "רבי אלעזר אומר"

קצר ולעיניין עם אברהם עידן
7 צפיות · לפני 24 ימים

פרקי אבות: פרק שני משנה יג-רבי שמעון בן נתנאל

קצר ולעיניין עם אברהם עידן
6 צפיות · לפני 25 ימים

הצג עוד