סיפורי צדיקים I רבי חיים ויטאל זיע"א I הרב אורן נזרית שליט"א

7 צפיות · לפני 24 ימים

הרב אורן נזרית

שיחה לפרשת בהעלותך I הרב אורן נזרית שליט"א

הרב אורן נזרית
3 צפיות · לפני 21 שעות

אור לכד אייר התשפב תורה בציון ד ואור החיים פרשת במדבר ג

הרב אורן נזרית
5 צפיות · לפני 21 שעות

הלכה יומית הנהגות והילולת הצדיקים כג אייר התשפב רבי יהושע מדינוב זיע'א

הרב אורן נזרית
3 צפיות · לפני 21 שעות

לאדם מערכי לב I הרב אורן נזרית שליט"א

הרב אורן נזרית
6 צפיות · לפני 21 שעות

החיזוק היומי I נושא בעול עם חבירו ומכריעות לכף הזכות I הרב אורן נזרית שליט"א

הרב אורן נזרית
1 צפיות · לפני 21 שעות

מעשה צדיקים I המהר"ם מרוטנבורג זיע"א I הרב אורן נזרית שליט"א

הרב אורן נזרית
3 צפיות · לפני 21 שעות

אור לכג אייר התשפב תורה בציון ג ואור החיים פרשת במדבר ב

הרב אורן נזרית
6 צפיות · לפני יומיים

הלכה יומית הנהגות והילולת הצדיקים כב אייר התשפב רבי מרדכי שרגא מהוסיאטין זיע'א

הרב אורן נזרית
3 צפיות · לפני יומיים

המקבל עליו עול תורה מעבירים ממנו עול דרך ארץ I הרב אורן נזרית שליט"א

הרב אורן נזרית
4 צפיות · לפני יומיים

מעשה צדיקים I רבי יוסף תאומים זיע"א I הרב אורן נזרית שליט"א

הרב אורן נזרית
20 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד