חוק לישראל - פרשת קדושים - ליל שישי | הרב שלמה לוינשטיין

45 צפיות · לפני חודשיים

קול הלשון

דף היומי - מסכת יבמות דף קיד - הרב פנחס יוסף אקרב

קול הלשון
5 צפיות · לפני 11 שעות

Harav Yitzchak Breitovitz | yirmiyahu chapter 31

קול הלשון
26 צפיות · לפני 11 שעות

הנ"ך בהמחשה - ירמיהו פרק לא | הרב יוסלה אייזנבך

קול הלשון
45 צפיות · לפני 11 שעות

הנ"ך בהמחשה - ירמיהו פרק לב | הרב רפאל נוסבוים

קול הלשון
17 צפיות · לפני 11 שעות

חוק לישראל - פרשת חוקת - יום רביעי | הרב שלמה לוינשטיין

קול הלשון
75 צפיות · לפני 11 שעות

יסוד גדול לחיים - יסוד גדול בחינוך ! - פרשת חוקת | הרב יעקב שיש

קול הלשון
127 צפיות · לפני יום

פרשת חוקת תשפ"ב - מי מריבה - ויך במטהו פעמיים | הרב שלום מאיר וולך

קול הלשון
126 צפיות · לפני יום

כמה כסף צריך אדם להוציא על מצוות ? - שיעור לפרשת חוקת | הרב חיים שמרלר

קול הלשון
109 צפיות · לפני יום

דף היומי - מסכת יבמות דף קיג - הרב פנחס יוסף אקרב

קול הלשון
28 צפיות · לפני יום

חוק לישראל - פרשת חוקת - יום שלישי | הרב שלמה לוינשטיין

קול הלשון
120 צפיות · לפני יום

הצג עוד