הרב דר' רצון ערוסי - המשך: מורשות הלכתיות עדתיות.. כ. ישי

3 צפיות · לפני חודשיים

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל

ר' אליהו נגר - השגחה ושכר ועונש במשנת הרמב''ם - מסכת אבות 2

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
3 צפיות · לפני יומיים

הרב רצון ערוסי - המשך : ריבוי הדעות בהלכה.. כ. ישי

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
8 צפיות · לפני יומיים

ר' יאיר עוזרי - רמב''ם הלכות ק''ש כללים נוספים בדיני הצטרפות בזימון

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
45 צפיות · לפני יומיים

הרב אהרון קאפח מסכת כתובות דף נז

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
5 צפיות · לפני יומיים

הרב אהרן קאפת מאור האפלה עמ' רמג

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
3 צפיות · לפני יומיים

הרב אליקים צדוק - רמב''ם הלכות בית הבחירה פ''א ה''יא- יז'

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
3 צפיות · לפני 3 ימים

הרב צפניה ערוסי שמואל ב פרק יט'

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
5 צפיות · לפני 3 ימים

הרב אהרן קאפח מאור האפלה עמ רמא

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
6 צפיות · לפני 3 ימים

הרב דר' רצון ערוסי - המשך : ריבוי הדעות בהלכה.. כ. ישי

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
42 צפיות · לפני 3 ימים

הרב אהרון קאפח מסכת כתובות דף נו

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
23 צפיות · לפני 3 ימים

הצג עוד