קדושים תשפ"ב | מעלת המצוות - המצוות בונות את בסיס הנפש של עם ישראל | הרב ראובן ששון

128 צפיות · לפני חודש

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו

במדבר תשפ"ב | הרב ראובן ששון | ספר במדבר - איך למצא מנוחה בזמן של ציפייה והליכה בדרך?

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
91 צפיות · לפני יום

במדבר-יום ירושלים תשפ"ב | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | שלושת שלבי הגאולה וסוד מדרגת ירושלים

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
49 צפיות · לפני יומיים

בחקותי-ל"ג בעומר תשפ"ב | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | 'אהבתי אתכם אמר ה'!' - דברי זוהר על הפרשה

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
188 צפיות · לפני 10 ימים

ל"ג בעומר תשפ"ב | מהו לימוד הפנימיות ומה הקשר שלו לדורנו? (שמע בלבד) | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
63 צפיות · לפני 11 ימים

בחוקותי תשפ"ב | הרב ראובן ששון | השמיטה כצוהר להבנת בסיס קיומנו בארץ

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
422 צפיות · לפני 12 ימים

'ושבתה הארץ' | מהות הארץ וסוד קדושתה | הרב ראובן ששון (קהילת הלומדים)

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
108 צפיות · לפני 14 ימים

בהר תשפ"ב | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | 'שמיטה ואצל הר סיני'- הקשר בין התורה ובין השמיטה והיובל

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
105 צפיות · לפני 17 ימים

אמור תשפ"ב | תפקיד הכהונה בישראל | השפעה סגולית והתגברות אור השכינה בגאולה| הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
228 צפיות · לפני 22 ימים

יום העצמאות תשפ"ב | הרב ראובן ששון | היינו כחולמים- התבוננות עומק במזמור בשוב ה' שיבת ציון ובמסר שלו

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
226 צפיות · לפני 22 ימים

אמור תשפ"ב | שיעור השבועי | הרב ראובן ששון | 'שבעת ימים תחת אמו'- סוד הקשר לאלוקים הנלמד מקרבן וברית

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
57 צפיות · לפני 24 ימים

הצג עוד