תפסיק לחנך 🚫 תתחיל לחייך | הרב שי עובד | שני - פרשת קדושים - תשפב

190 צפיות · לפני חודש

הרב שי עובד

הקיצו נרדמים מתרדמתכם 💤 הרב שי עובד | רביעי - פרשת במדבר - תשפב

הרב שי עובד
135 צפיות · לפני 21 שעות

אויבי איש אנשי ביתו 🏴 הרב שי עובד | שלישי - פרשת במדבר - תשפב

הרב שי עובד
135 צפיות · לפני יומיים

דוגמא אישית נכונה 📏 הרב שי עובד | שני - פרשת במדבר - תשפב

הרב שי עובד
61 צפיות · לפני 3 ימים

כגודל האמונה ⚡ גודל ההשגחה | הרב שי עובד | ראשון - פרשת במדבר - תשפב

הרב שי עובד
200 צפיות · לפני 4 ימים

איסור יחוד - ד' 🚫 אבן העזר - סימן כב | חלק 20 | הרב שי עובד

הרב שי עובד
95 צפיות · לפני 5 ימים

איסור יחוד - ג' 🚫 אבן העזר - סימן כב | חלק 19 | הרב שי עובד

הרב שי עובד
82 צפיות · לפני 5 ימים

איסור יחוד - ב' | אבן העזר - סימן כב | חלק 18 | הרב שי עובד

הרב שי עובד
81 צפיות · לפני 6 ימים

פותחים את ברזי השפע 🗝 הרב שי עובד | חמישי - פרשת בחוקותי - תשפב

הרב שי עובד
73 צפיות · לפני 7 ימים

איסור יחוד - א' 🚫 אבן העזר - סימן כא כב | חלק 17 | הרב שי עובד

הרב שי עובד
76 צפיות · לפני 8 ימים

אין סתם בעולם ⚖ הרב מאיר דוד שמואלי | שלישי - פרשת בחוקותי - תשפב

הרב שי עובד
50 צפיות · לפני 9 ימים

הצג עוד