מסר קצר לשביעי של פסח למה כתוב דווקא ''אז'' ישיר משה

11 צפיות · לפני חודש

הרב בן ציון סנה

משניות מסכת שביעית פרק ו משנה ב בעברית

הרב בן ציון סנה
2 צפיות · לפני יום

משניות מסכת שביעית פרק ו משנה ב באידיש

הרב בן ציון סנה
3 צפיות · לפני יום

משניות מסכת סוטה פרק א משנה ג בעברית

הרב בן ציון סנה
4 צפיות · לפני יום

משניות מסכת שביעית פרק ו משנה ג באידיש

הרב בן ציון סנה
8 צפיות · לפני יום

כד אייר דין אמירה לגוי שיעשה מלאכה בשבת סימן צ' סעיף טו עד סימן צא סעיף א בעברית

הרב בן ציון סנה
4 צפיות · לפני יום

משניות מסכת סוטה פרק א משנה ג באידיש

הרב בן ציון סנה
9 צפיות · לפני יום

משניות מסכת סוטה פרק א משנה ב באידיש

הרב בן ציון סנה
9 צפיות · לפני יום

משניות מסכת סוטה פרק א משנה ב בעברית

הרב בן ציון סנה
3 צפיות · לפני יום

0153 משניות מסכת שביעית פרק ו משנה ב ג בעברית

הרב בן ציון סנה
7 צפיות · לפני יום

כד אייר דין אמירה לגוי שיעשה מלאכה בשבת סימן צ' סעיף טו עד סימן צא סעיף א באידיש

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני יום

הצג עוד