האם ניתן להכשיר ציצית על ידי קשירת חוט שנקרע?- סימן י"ב- עד אמצע סעיף א' "ולרבינו תם"

8 צפיות · לפני חודש

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת יבמות דף סו

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני 19 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף סט

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני 19 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף ע

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני 19 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף סז

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 19 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף סה

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני 19 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף ע

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני 19 שעות

באיזה שלב של סוף התפילה ניתן לחלוץ את התפילין?-סי' כ"ה-סע' י''ב ''מי שמניח''- סע' י''ג ''וביום שיש''

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני יומיים

באיזה שלב של סוף התפילה ניתן לחלוץ את התפילין?-סי' כ"ה-סע' י''ב ''מי שמניח''- סע' י''ג ''וביום שיש''

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת יבמות דף סט

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת יבמות דף עא

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד