המנהגים השונים בהשחלת חוטי הציצית ב'טלית קטן': נקב אחד או שני נקבים- סימן י"א- סעיף ח'- סעיף ט'

6 צפיות · לפני חודשיים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת יבמות דף עח

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני 13 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף עד

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני 13 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף עז

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני 13 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף ע

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני 13 שעות

הדף היומי באידיש מסכת יבמות דף פ

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני יומיים

האם דין 'אִטֵּר יָד' נקבע לפי טבע האדם או לפי הרגליו העכשוויים?- סימן כ"ז- סעיף ו'- סעיף ח'

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני יומיים

האם ניתן להניח את התפילין של ראש לכל אורך שיפוע הקדקוד?- סימן כ"ז- סעיף ט'

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני יומיים

האם דין 'אִטֵּר יָד' נקבע לפי טבע האדם או לפי הרגליו העכשוויים?- סימן כ"ז- סעיף ו'- סעיף ח'

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת יבמות דף עב

דרשו ה׳ ועוזו
44 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת יבמות דף עב

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד