Shuva israel

419 צפיות · לפני 3 חודשים

Rabbi pinto - הרב יאשיהו פינטו

כבוד מו"ר בסנדקות בברית מילה מתלמידי הישיבה

Rabbi pinto - הרב יאשיהו פינטו
102 צפיות · לפני יום

כבוד מורנו הרב יאשיהו יוסף פינטו בארץ הקודש בקבלת קהל לעצה וברכה

Rabbi pinto - הרב יאשיהו פינטו
60 צפיות · לפני יום

דבר תורה בהכנסת ספר תורה / מזמור לדוד ה' רועי לא אחסר

Rabbi pinto - הרב יאשיהו פינטו
49 צפיות · לפני יום

דבר תורה בברית מילה / מו"ר עט"ר סנדק במלון המלך דוד

Rabbi pinto - הרב יאשיהו פינטו
113 צפיות · לפני יומיים

הגעת מו"ר לארץ הקודש / דרשה באשדוד

Rabbi pinto - הרב יאשיהו פינטו
53 צפיות · לפני יומיים

שידור חי | האדמו״ר הרב יאשיהו פינטו שליט״א

Rabbi pinto - הרב יאשיהו פינטו
92 צפיות · לפני יומיים

שידור חי - שיעור תורה במוצ"ש פרשת קרח

Rabbi pinto - הרב יאשיהו פינטו
224 צפיות · לפני 5 ימים

שידור חי | האדמו״ר הרב יאשיהו פינטו שליט״א

Rabbi pinto - הרב יאשיהו פינטו
10 צפיות · לפני 6 ימים

ליקוטי תורה לערב שבת קודש

Rabbi pinto - הרב יאשיהו פינטו
6 צפיות · לפני 7 ימים

ליקוטי תורה / רוב הבעיות הם דברים קטנים

Rabbi pinto - הרב יאשיהו פינטו
87 צפיות · לפני 7 ימים

הצג עוד