ד״ר אורי מלמד - רמב''ם הלכות תפלה וב״כ פ״ב הל' [יט] (יז) עד אות לו ד״ה מעתה יקשה עלינו בעמ' קכב

37 צפיות · לפני חודשיים

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל

הרב אליקים צדוק - תורת חובות הלבבות 60 השער התשיעי - שער הפרישות פ''ו

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
8 צפיות · לפני יומיים

הרב דר' רצון ערוסי - טעמי המצוות במשנת הרמב"ם.. כ. ישי

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
6 צפיות · לפני יומיים

ר' יאיר עוזרי - רמב''ם הלכות ק"ש פ"א - ייחוד ה' אהבתו ותלמודו

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
4 צפיות · לפני יומיים

הרב תנחום רייבי מועד קטן דף טז ע"ב

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
1 צפיות · לפני יומיים

הרב דר' רצון ערוסי - נישואין בין עדתיים בנלכה.. כ. ישי

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
8 צפיות · לפני יומיים

ד״ר אורי מלמד הלכות תפלה וב״כ פ״ג הל' ה עד הל' ז אות יד ד״ה כתב בי״ד בעמ' קלב

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
2 צפיות · לפני יומיים

הרב רצון ערוסי - קדושת בית הכנסת.. כ. ישי

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
53 צפיות · לפני 4 ימים

הרב דר' רצון ערוסי - התנגשות הדיינים בגין הגורם העדתי.. כ. ישי

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
10 צפיות · לפני 5 ימים

ד''ר אורי מלמד - מצוה קס ספר המצוות לרמב''ם

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
2 צפיות · לפני 6 ימים

הרב אהרן קאפח - רמב''ם הלכות אבל פרק ד'

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
1 צפיות · לפני 6 ימים

הצג עוד