Harav Yitzchak Breitovitz | yeshayahu 44

114 צפיות · לפני 3 חודשים

קול הלשון

טוב עין הוא יבורך! - מסר קצר לפרשת בלק תשפ"ב | הרב גואל אלקריף

קול הלשון
79 צפיות · לפני 20 שעות

דף היומי - מסכת יבמות דף קכ - הרב פנחס יוסף אקרב

קול הלשון
42 צפיות · לפני 20 שעות

Harav Yitzchak Breitovitz | yirmiyahu chapter 35

קול הלשון
2 צפיות · לפני 20 שעות

הנ"ך בהמחשה - ירמיהו פרק לה | הרב רפאל נוסבוים

קול הלשון
36 צפיות · לפני 20 שעות

הנ"ך בהמחשה - ישעיהו פרק לה | הרב יוסלה אייזנבך

קול הלשון
58 צפיות · לפני 20 שעות

הרב אהרון טויסיג - כוחה של תפילה שלעולם אינה חוזרת ריקם! | פרשת בלק

קול הלשון
17 צפיות · לפני 20 שעות

חוק לישראל - פרשת בלק - יום שלישי | הרב שלמה לוינשטיין

קול הלשון
76 צפיות · לפני 20 שעות

הרב יצחק זילברשטיין | השיעור השבועי - פרשת בלק תשפ"ב

קול הלשון
157 צפיות · לפני יומיים

פרשת בלק - חודש תמוז תשפ"ב | הרב אלימלך בידרמן

קול הלשון
443 צפיות · לפני יומיים

דף היומי - מסכת יבמות דף קיט - הרב פנחס יוסף אקרב

קול הלשון
45 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד