קניני גזילה: יאוש, שינוי מעשה, שינוי השֵׁם, ושינוי רשות - סימן י''א -סעיף ו'- סעיף ז'

26 צפיות · לפני 3 חודשים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת יבמות דף קיח

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני 18 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף קיז

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני 18 שעות

סיפורים בראי הפרשה- פרשת חוקת

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני 18 שעות

הפרשיות בתפילין ובמזוזה – סתומות או פתוחות?- סימן ל"ב- סעיף ל''ו - אמצע הסעיף ''ובמדינות אלו''

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 18 שעות

הפרשיות בתפילין ובמזוזה – סתומות או פתוחות?- סימן ל"ב- סעיף ל''ו - אמצע הסעיף ''ובמדינות אלו''

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 18 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף קיז

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת יבמות דף קיח

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת יבמות דף קח

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת יבמות דף קיב

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת יבמות דף קי

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד