הדף היומי מסכת יבמות דף לא

8 צפיות · לפני חודש

דרשו ה׳ ועוזו

סיפורים בראי הפרשה- פרשת בהר

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת יבמות דף עא

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני יום

איך לנהוג במחלוקת בין הפוסקים לתורת הקבלה?-ס' כ"ה-סע' י''א ''יש מי שכתב''-אמצע סע' י''ב-''מי שמניח''

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת יבמות דף ע

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני יום

איך לנהוג במחלוקת בין הפוסקים לתורת הקבלה?-ס' כ"ה-סע' י''א ''יש מי שכתב''-אמצע סע' י''ב-''מי שמניח''

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת יבמות דף סח

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני יומיים

מתי אסור להוציא את התפילין של ראש מתיק התפילין?- סימן כ"ה- סעיף י' עד אמצע סעיף י''א ''יש מי שכתב''

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני 4 ימים

האם מותר לנשק את התפילין של ראש לפני הנחתן?- סימן כ"ה- סעיף ו'- סעיף ט'

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני 4 ימים

הדף היומי מסכת יבמות דף סט

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני 4 ימים

הדף היומי מסכת יבמות דף סט

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני 4 ימים

הצג עוד