האם יש עם פלסטיני ??? קודים בתורה - פרופסור רוברט הראליק אוניברסיטה בניו יורק

2 צפיות · לפני 3 חודשים

Matityahu Glazerson

SIGNIFICANT BIBLE CODE TABLE - ON THE SECRET OF THE BIBLE CODE WITZTUM - PROFESSOR HARALICK

Matityahu Glazerson
5 צפיות · לפני 9 שעות

VERY SIGNIFICANT OLD BIBLE CODE TABLE ON BENJAMIN NETANYAHU MATITYAHU GLAZERSON

Matityahu Glazerson
5 צפיות · לפני 9 שעות

THE GREAT MERIT OF RESEARCHING THE BIBLE CODE RIPS -GLAERSON

Matityahu Glazerson
1 צפיות · לפני יום

זכות חקר הקודים בתורה - בקודים בתורה - פרופסור ריפס - מתתיהו גלזרסון

Matityahu Glazerson
9 צפיות · לפני יום

VERY SIGNIFICANT OLD BIBLE CODE- LUBAWITCH RABBI BLESSING TO NETANYAHU - MATITYAHU GLAZERSON

Matityahu Glazerson
2 צפיות · לפני יום

טבלת קודים בתורה משמעותיות ביותר סטטיסטית - ברכת הרבי מלובביץ לנתניהו - מתתיהו גלזרסון

Matityahu Glazerson
1 צפיות · לפני יום

בנימין נתניהו - פלשתינאים - גוג ומגוג - משיח בן יוסף הרצאה עם קודים בתורה - מתתיהו גלזרסון

Matityahu Glazerson
1 צפיות · לפני יום

AMAZING OLD YOUTUBE - IF NETANYAHU WOULD KEEP THE TORAH- MATITYAHU GLAZERSON

Matityahu Glazerson
3 צפיות · לפני יום

ZODIAC CANCER- MONTH TAMUZ ACCORDING THE BOOK OF FORMATION LECTURE MATITYAHU GLAZERSON

Matityahu Glazerson
1 צפיות · לפני יום

חודש תמוז - מזל סרטן באור ספר היצירה המיוחס לאברהם אבינו - מתתיהו גלזרסון

Matityahu Glazerson
3 צפיות · לפני יום

הצג עוד