כלאים פרק ב משנה ח

18 צפיות · לפני חודשיים

דף יומי בוידאו

דף יומי מסכת יבמות דף עב Daf yomi Yevamot daf 72

דף יומי בוידאו
2 צפיות · לפני 20 שעות

שביעית פרק ג משנה ט

דף יומי בוידאו
4 צפיות · לפני 20 שעות

שביעית פרק ד משנה א

דף יומי בוידאו
5 צפיות · לפני 20 שעות

שביעית פרק ג משנה י

דף יומי בוידאו
2 צפיות · לפני 20 שעות

שביעית פרק ד משנה ב

דף יומי בוידאו
9 צפיות · לפני 20 שעות

דף יומי מסכת יבמות דף עא Daf yomi Yevamot daf 71 Shmuel Navon

דף יומי בוידאו
2 צפיות · לפני יומיים

yevamot70

דף יומי בוידאו
8 צפיות · לפני 3 ימים

שביעית פרק ג משנה ז

דף יומי בוידאו
4 צפיות · לפני 3 ימים

שביעית פרק ג משנה ח

דף יומי בוידאו
6 צפיות · לפני 3 ימים

דף יומי מסכת יבמות דף סט Daf yomi Yevamot daf 69

דף יומי בוידאו
2 צפיות · לפני 4 ימים

הצג עוד