בגד ציצית שקשרו בכנפותיו 32 חוטים במקום 16 – האם מותר ללובשו?- סימן י'- סעיף ו'

3 צפיות · לפני חודשיים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת יבמות דף עב

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 15 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף עב

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני 15 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף עה

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני 15 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף עה

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני 15 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף עג

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני 15 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף עג

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני 15 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף עו

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני 15 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף עא

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני 15 שעות

הדף היומי באידיש מסכת יבמות דף עז

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת יבמות דף עז

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד