מסכת ברכות דף מו עמוד א 26/03/22

0 צפיות · לפני חודשיים

מרכז רוחני בית מרן

מסכת יבמות נו עמוד א ומשנה ברורה חלק ג הרב יגאל קנדלקר

מרכז רוחני בית מרן
48 צפיות · לפני 17 ימים

מבכת יבמות ומשנה ברורה חלק ג הרב יגאל קנדלקר

מרכז רוחני בית מרן
10 צפיות · לפני 19 ימים

הרב יגאל קנדלקר מסכת ברכות דף מח עמוד ב 30/04/22

מרכז רוחני בית מרן
13 צפיות · לפני חודש

הרב יגאל קנדלקר משנה ברורה הלכות תפילין 30/04/22

מרכז רוחני בית מרן
51 צפיות · לפני חודש

הרב יגאל קנדלקר אורחות צדיקים שער הקנאה 30/04/22

מרכז רוחני בית מרן
10 צפיות · לפני חודש

הרב יגאל קנדלקר אורחות צדיקים שער הקנאה 23/04/22

מרכז רוחני בית מרן
34 צפיות · לפני חודש

הרב יגאל קנדלקר משנה ברורה הלכות תפילין 23/04/22

מרכז רוחני בית מרן
3 צפיות · לפני חודש

הרב יגאל קנדלקר מסכת ברכות דף מח 23/04/22

מרכז רוחני בית מרן
10 צפיות · לפני חודש

הרב יגאל קנדלקר משנה ברורה הלכות תפילין

מרכז רוחני בית מרן
11 צפיות · לפני חודש

הרב יגאל קנדלקר אורחות צדיקים שערה הקנאה

מרכז רוחני בית מרן
3 צפיות · לפני חודש

הצג עוד