קצר ולענין - בטוב העולם נידון

14 צפיות · לפני 3 חודשים

כסא רחמים מרן הרב מאזוז

הרב יצחק מאזוז - דיני קלף שעובד ע"י גוי לתפילין (סימן ל"ב סעיף ט)

כסא רחמים מרן הרב מאזוז
5 צפיות · לפני 10 שעות

Halakha quotidienne par le Rav Liron Yishaï - Continuer la sanctification et le lavage des mains

כסא רחמים מרן הרב מאזוז
4 צפיות · לפני 10 שעות

הלכה יומית (חמישי) - הגאון רבי שלמה דאנה זצ"ל.

כסא רחמים מרן הרב מאזוז
4 צפיות · לפני יום

Halakha quotidienne par le Rav Liron Yishaï Chalita - Renouvellement pour siéger

כסא רחמים מרן הרב מאזוז
3 צפיות · לפני יום

הרב אהוד מולאי - שיעור טבע בבית דין

כסא רחמים מרן הרב מאזוז
1 צפיות · לפני יום

חדש באתר הישיבה - חינוך באמון

כסא רחמים מרן הרב מאזוז
8 צפיות · לפני יום

הרב יצחק מאזוז - דיני עיבוד הקלף וקלף משוח (סימן ל"ב סעיף ח)

כסא רחמים מרן הרב מאזוז
5 צפיות · לפני יום

הרב יצחק מאזוז - דיני שרטוט ועשיית הקלף לתפילין (סימן ל"ב סעיפים ו-ז)

כסא רחמים מרן הרב מאזוז
27 צפיות · לפני יומיים

הלכה יומית (שישי) - א. "יעלה ויבא" בראש חודש. ב. הערות לחזן הקורא בתורה.

כסא רחמים מרן הרב מאזוז
24 צפיות · לפני יומיים

Halakha quotidienne par le Rav Liron Yishaï Chalita - La distraction dans le tallit

כסא רחמים מרן הרב מאזוז
32 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד