הלכות שבת - רכא' - גוזז וממחק ✂ משנה ברורה סימן שמ | חלק 635 | הרב שי עובד

2 צפיות · לפני חודשיים

הרב שי עובד

איסור יחוד - ד' 🚫 אבן העזר - סימן כב | חלק 20 | הרב שי עובד

הרב שי עובד
2 צפיות · לפני 5 שעות

איסור יחוד - ג' 🚫 אבן העזר - סימן כב | חלק 19 | הרב שי עובד

הרב שי עובד
7 צפיות · לפני 5 שעות

איסור יחוד - ב' | אבן העזר - סימן כב | חלק 18 | הרב שי עובד

הרב שי עובד
6 צפיות · לפני יום

פותחים את ברזי השפע 🗝 הרב שי עובד | חמישי - פרשת בחוקותי - תשפב

הרב שי עובד
41 צפיות · לפני יומיים

איסור יחוד - א' 🚫 אבן העזר - סימן כא כב | חלק 17 | הרב שי עובד

הרב שי עובד
39 צפיות · לפני 3 ימים

אין סתם בעולם ⚖ הרב מאיר דוד שמואלי | שלישי - פרשת בחוקותי - תשפב

הרב שי עובד
7 צפיות · לפני 4 ימים

שמע בני מוסר אביך 🚥 הרב שי עובד | שני - פרשת בחוקותי - תשפב

הרב שי עובד
153 צפיות · לפני 5 ימים

שכל מעשיך יהיו לשם שמים 🧭 הרב שי עובד | ראשון - פרשת בחוקותי - תשפב

הרב שי עובד
104 צפיות · לפני 6 ימים

להתרחק מן העריות ❗ אבן העזר - סימן כא | חלק 16 | הרב שי עובד

הרב שי עובד
81 צפיות · לפני 7 ימים

הבא על הערווה וריחוק מן העריות 🚫 אבן העזר - סימן כ כא | חלק 15 | הרב שי עובד

הרב שי עובד
84 צפיות · לפני 7 ימים

הצג עוד