מתי כדאי לבדוק את חוטי הציצית בטלית של שבת?- סימן ח'- סעיף ו'- סעיף ט'

0 צפיות · לפני 3 חודשים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת יבמות דף קטז

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת יבמות דף קטו

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת יבמות דף קיד

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני יום

אֵילו מִרווחים נדרשים בקצוות הפרשיות של התפילין והמזוזה?- סימן ל"ב- סעיף כ"ח- סעיף ל"ב

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת יבמות דף קטז

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת יבמות דף קטו

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני יום

הדף היומי באידיש מסכת יבמות דף קטז

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני יום

הדף היומי באידיש מסכת יבמות דף קטו

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני יום

אֵילו מִרווחים נדרשים בקצוות הפרשיות של התפילין והמזוזה?- סימן ל"ב- סעיף כ"ח- סעיף ל"ב

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת יבמות דף קיד

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד