פנינים יקרים בפרק שירה - חלק צ"ט - פרשת ויקרא - י"א אדר ב' התשפ"ב - הרב אריה סויסה שליט"א

0 צפיות · לפני חודשיים

מוסדות אור מאיר

פנינים יקרים בספר התהילים - שיעור מספר 11 - פרשת בחוקותי - ט"ו אייר התשפ"ב - הרב אריה סויסה שליט"א

מוסדות אור מאיר
3 צפיות · לפני יומיים

בן איש חי הלכות נטילת ידיים - סוד הקילוח - פרשת בחוקותי - ט"ו אייר התשפ"ב - הרב אריה סויסה שליט"א

מוסדות אור מאיר
2 צפיות · לפני יומיים

יומא דהילולא רבי שמעון בר יוחאי - חלק ב - פרשת בחוקותי - ט"ו אייר התשפ"ב - הרב אריה סויסה שליט"א

מוסדות אור מאיר
6 צפיות · לפני יומיים

פנינים יקרים בספר משלי "צדיק מט לפני רשע" - פרשת בחוקותי - ט"ו אייר התשפ"ב - הרב אריה סויסה שליט"א

מוסדות אור מאיר
9 צפיות · לפני יומיים

משניות בדרך הפרדס - פרקי אבות (פרק ב) חלק י"ב - זכות אבות - ט"ו אייר התשפ"ב - הרב אריה סויסה שליט"א

מוסדות אור מאיר
6 צפיות · לפני יומיים

פנינים יקרים בפרשת השבוע - ב - ניסים שיהיו בגאולה - פרשת בחוקותי - טו אייר - הרב אריה סויסה שליט"א

מוסדות אור מאיר
2 צפיות · לפני יומיים

יומא דהילולא רבי שמעון בר יוחאי - חלק א - פרשת בחוקותי - ט"ו אייר התשפ"ב - הרב אריה סויסה שליט"א

מוסדות אור מאיר
1 צפיות · לפני יומיים

יומא דהילולא רבי מאיר בעל הנס - חלק ה - פרשת בחוקותי - י"ד אייר התשפ"ב - הרב אריה סויסה שליט"א

מוסדות אור מאיר
1 צפיות · לפני יומיים

יומא דהילולא רבי מאיר בעל הנס - חלק ד - פרשת בחוקותי - י"ד אייר התשפ"ב - הרב אריה סויסה שליט"א

מוסדות אור מאיר
1 צפיות · לפני יומיים

פנינים יקרים בפרשת השבוע - א - פרשת בחוקותי - י"ד אייר התשפ"ב - הרב אריה סויסה שליט"א

מוסדות אור מאיר
8 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד