פורים תשפ"ב | לקרא את המגילה, לראות את יד ה' בעולם ולהיות שותפים להנהגת ה' | הרב ראובן ששון

96 צפיות · לפני 4 חודשים

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו

חוקת תשפ"ב | נחש הנחושת ועניין הרע בעולם | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
10 צפיות · לפני 3 ימים

חוקת תשפ"ב | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | הענן, הבאר והמן וסוד משה אהרון ומרים

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
102 צפיות · לפני 6 ימים

ביטחון והשתדלות | שיעור 2 | הרב ראובן ששון | האמונה - שורש לביטחון | ערך ההשתדלות ובמה צריך להשתדל.

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
88 צפיות · לפני 8 ימים

פרשת קורח | ממדי עומק בפרשה וסוד הפרשת תרומות ומעשרות | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
94 צפיות · לפני 13 ימים

קורח תשפ"ב | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | הטעות של קרח ושורש מאבקו במשה ואהרן

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
183 צפיות · לפני 13 ימים

ביטחון והשתדלות | שיעור 1 | הרב ראובן ששון | שתי מדרגות בביטחון בה'

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
173 צפיות · לפני 14 ימים

שיעור יסודי לחיים - שלח לך תשפ"ב | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | ביטחון והשתדלות והיחס ביניהם

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
237 צפיות · לפני 19 ימים

שלח לך תשפ"ב | חטא המרגלים וסוד הפרשת חלה | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
139 צפיות · לפני 20 ימים

בהעלותך תשפ"ב | הרב ראובן ששון | לא לנסות את ה' | חיים של אמונה בלא בכיינות

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
335 צפיות · לפני 25 ימים

בהעלותך תשפ"ב | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | היחס בין המנורה והארון, התורה והמצוות

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
251 צפיות · לפני חודש

הצג עוד