לקוטי מוהר"ן תניינא ה', עומק הלב - הרב חגי מזור שליט"א

1 צפיות · לפני 4 חודשים

פשיטא pshita

שפת אמת תר״מ, נפש ארוך נפש קצר - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
7 צפיות · לפני יום

שפת אמת תרמ״ז, במחוקק במשענותם - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
2 צפיות · לפני יום

שפת אמת תרנ״ב, פותח את יודיך - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
6 צפיות · לפני יום

לקוטי מוהר״ן, תניינא ל״ד, חידודין חידודין - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
6 צפיות · לפני 3 ימים

לקוטי מוהר״ן, תניינא ל״,ד ויחד יתרו על כל הטובה - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
9 צפיות · לפני 3 ימים

לקוטי מוהר״ן, תניינא ל״ב, רוחו של משיח - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
8 צפיות · לפני 4 ימים

לקוטי מוהר״ן, תורה רע״ז, אכילת שבת - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
9 צפיות · לפני 5 ימים

לקוטי מוהר״ן, תניינא ל״א, בכתף ישאו - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
8 צפיות · לפני 5 ימים

לקוטי מוהר״ן, תניינא ל׳, סוד הבכייה - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
6 צפיות · לפני 5 ימים

לקוטי מוהר״ן,תניינא, אסר לנו את הארוסות - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
2 צפיות · לפני 6 ימים

הצג עוד