חוק לישראל - פרשת פקודי - יום שישי | הרב שלמה לוינשטיין

1 צפיות · לפני 4 חודשים

קול הלשון

הלואי והייתי כאן קודם - מסר קצר לפרשת חוקת תשפ"ב | הרב אשר דרוק

קול הלשון
48 צפיות · לפני 19 שעות

וכי נחש ממית או נחש מחיה (אידיש) - א גוט ווארט אויף פרשת חוקת - הרב יואל ראטה R' Yoel Roth

קול הלשון
28 צפיות · לפני 19 שעות

משמעות הכעסים | הרב אייל אונגר

קול הלשון
106 צפיות · לפני 19 שעות

דף היומי - מסכת יבמות דף קיד - הרב פנחס יוסף אקרב

קול הלשון
85 צפיות · לפני 19 שעות

Harav Yitzchak Breitovitz | yirmiyahu chapter 31

קול הלשון
45 צפיות · לפני 19 שעות

הנ"ך בהמחשה - ירמיהו פרק לא | הרב יוסלה אייזנבך

קול הלשון
60 צפיות · לפני 19 שעות

הנ"ך בהמחשה - ירמיהו פרק לב | הרב רפאל נוסבוים

קול הלשון
33 צפיות · לפני 19 שעות

חוק לישראל - פרשת חוקת - יום רביעי | הרב שלמה לוינשטיין

קול הלשון
92 צפיות · לפני 19 שעות

יסוד גדול לחיים - יסוד גדול בחינוך ! - פרשת חוקת | הרב יעקב שיש

קול הלשון
159 צפיות · לפני יומיים

פרשת חוקת תשפ"ב - מי מריבה - ויך במטהו פעמיים | הרב שלום מאיר וולך

קול הלשון
130 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד