062 מסכת פאה פרק ח משנה ו - ז בעברית

0 צפיות · לפני 4 חודשים

הרב בן ציון סנה

מה יותר מטהר פרה אדומה או מקווה

הרב בן ציון סנה
10 צפיות · לפני 20 שעות

מסכת יבמות דף קיט באידיש

הרב בן ציון סנה
7 צפיות · לפני 20 שעות

מסכת סוטה פרק ג משנה ה באידיש

הרב בן ציון סנה
2 צפיות · לפני 20 שעות

ליל שישי פרשת חוקת

הרב בן ציון סנה
1 צפיות · לפני 20 שעות

מסכת סוטה פרק ג משנה ז בעברית

הרב בן ציון סנה
5 צפיות · לפני 20 שעות

מסכת תרומות פרק ג משנה ד בעברית

הרב בן ציון סנה
7 צפיות · לפני 20 שעות

מסכת סוטה פרק ג משנה ו באידיש

הרב בן ציון סנה
8 צפיות · לפני 20 שעות

מסכת תרומות פרק ג משנה ג בעברית

הרב בן ציון סנה
5 צפיות · לפני 20 שעות

IMG 0483

הרב בן ציון סנה
7 צפיות · לפני יומיים

ממית עצמו עליה ולא על אחרים

הרב בן ציון סנה
5 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד