הלכות שבת - רג' - שלא לפנות אוצר 🕯 משנה ברורה סימן שלג שלד | חלק 617 | הרב שי עובד

0 צפיות · לפני 3 חודשים

הרב שי עובד

כוחו של שולחן שבת 🕯 הרב שי עובד | חמישי - פרשת במדבר - תשפב

הרב שי עובד
134 צפיות · לפני יום

הקיצו נרדמים מתרדמתכם 💤 הרב שי עובד | רביעי - פרשת במדבר - תשפב

הרב שי עובד
136 צפיות · לפני יומיים

אויבי איש אנשי ביתו 🏴 הרב שי עובד | שלישי - פרשת במדבר - תשפב

הרב שי עובד
136 צפיות · לפני 3 ימים

דוגמא אישית נכונה 📏 הרב שי עובד | שני - פרשת במדבר - תשפב

הרב שי עובד
61 צפיות · לפני 4 ימים

כגודל האמונה ⚡ גודל ההשגחה | הרב שי עובד | ראשון - פרשת במדבר - תשפב

הרב שי עובד
231 צפיות · לפני 5 ימים

איסור יחוד - ד' 🚫 אבן העזר - סימן כב | חלק 20 | הרב שי עובד

הרב שי עובד
96 צפיות · לפני 6 ימים

איסור יחוד - ג' 🚫 אבן העזר - סימן כב | חלק 19 | הרב שי עובד

הרב שי עובד
107 צפיות · לפני 6 ימים

איסור יחוד - ב' | אבן העזר - סימן כב | חלק 18 | הרב שי עובד

הרב שי עובד
81 צפיות · לפני 7 ימים

פותחים את ברזי השפע 🗝 הרב שי עובד | חמישי - פרשת בחוקותי - תשפב

הרב שי עובד
74 צפיות · לפני 8 ימים

איסור יחוד - א' 🚫 אבן העזר - סימן כא כב | חלק 17 | הרב שי עובד

הרב שי עובד
76 צפיות · לפני 9 ימים

הצג עוד