מסר קצר לפרשת ויקהל למה הפרשה נאמרה דווקא במוצאי יוה''כ הרב בן ציון סנה כא' אדר א, תשפ'ב330194

0 צפיות · לפני 4 חודשים

הרב בן ציון סנה

מסכת תרומות פרק ב בעברית

הרב בן ציון סנה
8 צפיות · לפני יום

מסכת תרומות פרק ב משנה ו בעברית

הרב בן ציון סנה
1 צפיות · לפני יום

מסכת תרומות פרק ב משנה ה בעברית

הרב בן ציון סנה
7 צפיות · לפני יום

מסכת תרומות פרק א משנה א באידיש

הרב בן ציון סנה
1 צפיות · לפני יום

מסכת תרומות פרק ב משנה א באידיש

הרב בן ציון סנה
2 צפיות · לפני יום

מסכת עבודה זרה פרק ב משנה ה בעברית

הרב בן ציון סנה
10 צפיות · לפני יום

מסכת תרומות פרק ב משנה ב בעברית

הרב בן ציון סנה
2 צפיות · לפני יום

מסכת עבודה זרה פרק ב משנה ו בעברית

הרב בן ציון סנה
5 צפיות · לפני יום

מסכת תרומות פרק ב משנה א בעברית

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני יום

מסכת עבודה זרה פרק ב משנה ה באידיש

הרב בן ציון סנה
4 צפיות · לפני יום

הצג עוד