ישראליות מיוחדת

21 צפיות · לפני 3 חודשים

ערוץ התורה

טילטול פמוטים שכבו בשבת

ערוץ התורה
16 צפיות · לפני 3 ימים

מורה דרך מדוייק

ערוץ התורה
11 צפיות · לפני 4 ימים

פחות לדבר יותר לעשות

ערוץ התורה
4 צפיות · לפני 8 ימים

האוכל לחם בשתי מקומות

ערוץ התורה
2 צפיות · לפני 10 ימים

עשייה ולא יאוש

ערוץ התורה
38 צפיות · לפני 11 ימים

שם טוב

ערוץ התורה
11 צפיות · לפני 15 ימים

השוכח 'אתה חוננתנו'

ערוץ התורה
37 צפיות · לפני 17 ימים

לאהוב שלום

ערוץ התורה
37 צפיות · לפני 18 ימים

הדורות הבאים

ערוץ התורה
49 צפיות · לפני 22 ימים

שתיית היין בקידוש

ערוץ התורה
36 צפיות · לפני 24 ימים

הצג עוד