מסכת חגיגה פרק א משנה ה בעברית

0 צפיות · לפני 3 חודשים

הרב בן ציון סנה

משניות מסכת שביעית פרק ה משנה ז בעברית

הרב בן ציון סנה
2 צפיות · לפני 18 שעות

משניות מסכת שביעית פרק ה משנה ט בעברית

הרב בן ציון סנה
9 צפיות · לפני 18 שעות

משניות מסכת שביעית פרק ה משנה ט באידיש

הרב בן ציון סנה
8 צפיות · לפני 18 שעות

משניות מסכת סוטה פרק א משנה א בעברית

הרב בן ציון סנה
8 צפיות · לפני 18 שעות

משניות מסכת סוטה פרק א משנה א באידיש

הרב בן ציון סנה
7 צפיות · לפני 18 שעות

משניות מסכת שביעית פרק ה משנה ח באידיש

הרב בן ציון סנה
2 צפיות · לפני 18 שעות

מסכת יבמות דף פ באידיש

הרב בן ציון סנה
3 צפיות · לפני 18 שעות

מסכת יבמות דף עט באידיש

הרב בן ציון סנה
5 צפיות · לפני 18 שעות

כב אייר עשיית עסקים שאינם מלאכה סימן פט סעיף ד' עד סימן צ' סעיף ד בעברית

הרב בן ציון סנה
2 צפיות · לפני 18 שעות

כב אייר עשיית עסקים שאינם מלאכה סימן פט סעיף ד' עד סימן צ' סעיף ד באידיש

הרב בן ציון סנה
4 צפיות · לפני 18 שעות

הצג עוד