דרכי לימוד | שבת | | בישול מבורר שיטת הירושלמי / הרב ויצמן

1 צפיות · לפני 3 חודשים

ישיבת מעלות

מדברים אמונה | על מערכת המשפט / הרב וינר

ישיבת מעלות
6 צפיות · לפני 3 ימים

נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק ז' / הרב וינר

ישיבת מעלות
5 צפיות · לפני 4 ימים

דרכי לימוד | שביעית | | שמיטה - קדושת הארץ / הרב ויצמן

ישיבת מעלות
6 צפיות · לפני 4 ימים

מוסר | | | לחיות עם הנשמה / הרב ויצמן

ישיבת מעלות
43 צפיות · לפני 4 ימים

פרשת שבוע | ויקרא | בהר | לפרשת בהר / הרב מנשה וינר

ישיבת מעלות
8 צפיות · לפני 5 ימים

מדרש | בראשית רבה | פרשה לב | סימן ט / הרב ויצמן

ישיבת מעלות
5 צפיות · לפני 6 ימים

פרשת שבוע | ויקרא | בהר | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת בהר / הרב ויצמן

ישיבת מעלות
40 צפיות · לפני 6 ימים

שיעורים לדרך | השם משמואל בפרשה | פרשת בהר - יובל ושמיטה פרט וכלל | הרב מרדכי פרומר

ישיבת מעלות
4 צפיות · לפני 6 ימים

שיעורים לדרך | הנפש והמידות בפרשה - מעגלי השפעה | פרשת בהר | הרב מאיר בזק

ישיבת מעלות
8 צפיות · לפני 6 ימים

שיעורים לדרך | מלאכות שבת: נולד - סודה בשבת | הרב מיכאל אזרד

ישיבת מעלות
3 צפיות · לפני 7 ימים

הצג עוד