דף יומי מסכת חגיגה דף ח - קריאה בגמרא עצמה באופן ברור ופשוט

33 צפיות · לפני 3 חודשים

דף יומי סיני

דף יומי מסכת מסכת יבמות דף עט - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
8 צפיות · לפני 4 ימים

הדף היומי סנהדרין דף יג - שיעור בונוס - המחשת החישובים של העיבור

דף יומי סיני
7 צפיות · לפני 4 ימים

דף יומי מסכת מסכת יבמות דף עח - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
8 צפיות · לפני 4 ימים

דף יומי מסכת מסכת יבמות דף עד - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
9 צפיות · לפני 7 ימים

דף יומי מסכת מסכת יבמות דף עד - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
3 צפיות · לפני 8 ימים

דף יומי מסכת מסכת יבמות דף עג - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
9 צפיות · לפני 10 ימים

מושגים בגמרא: ממזר - מי נחשב ממזר

דף יומי סיני
3 צפיות · לפני 12 ימים

מושגים בגמרא: תהליך היטמאות המצורע ותהליך טהרת המצורע

דף יומי סיני
25 צפיות · לפני 12 ימים

דף יומי מסכת מסכת יבמות דף ע - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
42 צפיות · לפני 12 ימים

חידושי רב חיים מבריסק על הרמב"ם - הלכות שבת

דף יומי סיני
38 צפיות · לפני 16 ימים

הצג עוד