מסכת חגיגה דף יז באידיש

0 צפיות · לפני 3 חודשים

הרב בן ציון סנה

0145 משניות מסכת שביעית פרק ד משניות ה ו באידיש

הרב בן ציון סנה
4 צפיות · לפני 8 שעות

משנית מסכת שביעית פרק ד משנה ד בעברית

הרב בן ציון סנה
9 צפיות · לפני 8 שעות

משנית מסכת שביעית פרק ד משנה ה באידיש

הרב בן ציון סנה
8 צפיות · לפני 8 שעות

משנית מסכת שביעית פרק ד משנה ד באידיש

הרב בן ציון סנה
8 צפיות · לפני 8 שעות

משנית מסכת שביעית פרק ד משנה ג באידיש

הרב בן ציון סנה
1 צפיות · לפני 8 שעות

משנית מסכת שביעית פרק ד משנה ג בעברית

הרב בן ציון סנה
2 צפיות · לפני 8 שעות

מסכת שביעית פרק ד משנה ו באידיש

הרב בן ציון סנה
7 צפיות · לפני 8 שעות

0144 משניות מסכת שביעית פרק ד משניות ג ד באידיש

הרב בן ציון סנה
5 צפיות · לפני 8 שעות

משנית מסכת שביעית פרק ד משנה ו בעברית

הרב בן ציון סנה
10 צפיות · לפני 8 שעות

0144 משניות מסכת שביעית פרק ד משניות ג ד בעברית

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני 8 שעות

הצג עוד