"שומע קול בכיות..." בעיצומה של שמחת הסיום | סיום הדף היומי בהלכה

1 צפיות · לפני 5 חודשים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת יבמות דף קח

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני 19 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף קיב

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 19 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף קי

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני 19 שעות

Rabbi Dovid Hofstedter- Pirkei Avot Perek 1 Mishna 4

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני 19 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף קז

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני 19 שעות

Rabbi Dovid Hofstedter- Pirkei Avot Perek 3 Mishna 9

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני 19 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף קיב

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני 19 שעות

Rabbi Dovid Hofstedter- Pirkei Avot Perek 2 Mishna 12

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני 19 שעות

הדף היומי באידיש מסכת יבמות דף קיח

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני 19 שעות

ההקפדה המיוחדת על כתיבת שמות הקודש בתוך גבול העמוד- סימן ל"ב- סעיף ל"ג- סעיף ל"ה

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני 19 שעות

הצג עוד