מסכת חגיגה

1 צפיות · לפני 3 חודשים

הרב בן ציון סנה

מסכת שביעית פרק ג משנה ח באידיש

הרב בן ציון סנה
4 צפיות · לפני יום

מסכת שביעית פרק ג משנה ז באידיש

הרב בן ציון סנה
9 צפיות · לפני יום

0142 מסכת שביעית פרק ג משניות ז ח באידיש

הרב בן ציון סנה
8 צפיות · לפני יום

מסכת יבמות דף עב

הרב בן ציון סנה
5 צפיות · לפני יום

לג בעומר מה הפירוש נמשחת אשריך

הרב בן ציון סנה
1 צפיות · לפני יום

מסכת יבמות דף עא באידיש

הרב בן ציון סנה
33 צפיות · לפני יום

לג בעומר מה הפירוש נמשחת אשריך

הרב בן ציון סנה
24 צפיות · לפני יום

לג בעומר ואמרתם כה לחי

הרב בן ציון סנה
23 צפיות · לפני יום

לג בעומר בקודש הקדשים

הרב בן ציון סנה
3 צפיות · לפני יום

לג בעומר והציל הלחוצים

הרב בן ציון סנה
5 צפיות · לפני יום

הצג עוד