סיפורי צדיקים I רבי ישראל יצחק הלוי רייזמן זיע"א I הרב אורן נזרית שליט"א.

1 צפיות · לפני 4 חודשים

הרב אורן נזרית

מעשה צדיקים I רבי יחזקאל לנדא זיע"א I הרב אורן נזרית שליט"א

הרב אורן נזרית
7 צפיות · לפני 5 שעות

החיזוק היומי I מעמידו על האמת מעמידו על השלום I הרב אורן נזרית שליט"א

הרב אורן נזרית
5 צפיות · לפני 5 שעות

שיחה לפרשת בהעלותך I הרב אורן נזרית שליט"א

הרב אורן נזרית
3 צפיות · לפני יום

אור לכד אייר התשפב תורה בציון ד ואור החיים פרשת במדבר ג

הרב אורן נזרית
5 צפיות · לפני יום

הלכה יומית הנהגות והילולת הצדיקים כג אייר התשפב רבי יהושע מדינוב זיע'א

הרב אורן נזרית
3 צפיות · לפני יום

לאדם מערכי לב I הרב אורן נזרית שליט"א

הרב אורן נזרית
6 צפיות · לפני יום

החיזוק היומי I נושא בעול עם חבירו ומכריעות לכף הזכות I הרב אורן נזרית שליט"א

הרב אורן נזרית
1 צפיות · לפני יום

מעשה צדיקים I המהר"ם מרוטנבורג זיע"א I הרב אורן נזרית שליט"א

הרב אורן נזרית
3 צפיות · לפני יום

אור לכג אייר התשפב תורה בציון ג ואור החיים פרשת במדבר ב

הרב אורן נזרית
6 צפיות · לפני יומיים

הלכה יומית הנהגות והילולת הצדיקים כב אייר התשפב רבי מרדכי שרגא מהוסיאטין זיע'א

הרב אורן נזרית
3 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד